Асiнхронны анлайн-курс «Канфлікты на еўразійскай прасторы»

26.04.2024 - 26.06.2024

Мова выкладання: руская

ВБЎ пачынае рэгістрацыю на асiнхронны анлайн-курс «Канфлікты на еўразійскай прасторы»

Курс прызначаны для тых, хто цікавіцца праблемамі палітычных канфліктаў на постсавецкай прасторы (Еўразія/СНД). Мэтай з’яўляецца засваенне такіх кампетэнцыяў як: навыкі аналізу палітычных канфліктаў і сінтэз прадуктаў (тэкстаў) па актуальных спрэчках, сутыкненнях і войнах на еўразійскай прасторы.

Рэгістрацыя на анлайн-курс ВБЎ

Прыём заявак: да 23:59 20.04.2024 (GMT+2)


Выкладчык:
Роза Турарбекава,
Кандыдат гістарычных навук, дацэнт


Мэта дысцыпліны:
Мэта – навучыць слухачоў самастойна разбірацца ў асноўных элементах тэорыі канфлікту і на яе аснове ажыццяўляць прыкладны аналіз цяперашніх канфліктаў у Еўразіі.


Задачы дысцыпліны:

 1. Разгледзець асноўныя падыходы ў вывучэнні феномену канфлікту з пункту гледжання сацыялогіі, псіхалогіі, паліталогіі, гісторыі;
 2. Разгледзець асноўныя навуковыя школы ў вывучэнні міжнародных канфліктаў (стратэгічныя даследаванні, даследаванні канфлікту, даследаванні міру);
 3. Навучыць вылучаць структуру палітычнага канфлікту: суб’екты, інтарэсы, прадмет, формы і фазы канфліктных дачыненняў;
 4. Навучыць выяўляць асноўныя праблемы ўспрымання ва ўмовах канфлікту;
 5. Разгледзець асаблівасці сучасных міжнародных канфліктаў;
 6. Ажыццяўляць самастойны аналіз сучасных канфліктаў на еўразійскай прасторы;
 7. Навучыць складаць тэкст на аснове ажыццёўленага аналізу аднаго з палітычных канфліктаў на постсавецкай прасторы.

 


Вынiкi навучання

У выніку засваення курсу «Канфлікты на еўразійскай прасторы» слухачы будуць
ведаць:

 • асноўныя тэарэтычныя падыходы ў вывучэнні канфлікту;
 • асноўныя элементы структуры палітычнага канфлікту;
 • праблемы ўспрымання ў канфліктнай сітуацыі;
 • асаблівасці сучасных міжнародных канфліктаў.

умець:

 • выкарыстоўваць асноўныя тэарэтычныя элементы аналізу канфлікту з мэтай ацэнкі канкрэтных канфліктных сітуацыяў, а таксама іх супастаўлення;
 • выяўляць асаблівасці актуальных канфліктаў у рамках прыкладнога аналізу;
 • вызначаць кантэкст узнікнення бягучых канфліктаў;

валодаць:

 • навыкамі самастойнай працы па падборы, сістэматызацыі дакладнай інфармацыі пра канфлікты;
 • аналітычным інструментаром для вылучэння структуры палітычных канфліктаў;
 • складаць тэкст на аснове зробленага аналізу;
 • уменнем весці дыскусіі, у прыватнасці, засвоіць навыкі аргументацыі (факталагічнай, лагічнай і аксіялагічнай);

 


Метады i крытэры

 • 1 тэст на замацаванне базавай тэмы курсу «Структура канфлікту» (20% прамежкавай атэстацыі);
 • 1 тэст на замацаванне базавых ведаў па тэме «палітычнае ўрэгуляванне канфліктаў» (20% прамежкавай атэстацыі);
 • 1 эсэ прыкладнога аналізу аднаго з выбраных канфліктаў (60% прамежкавай атэстацыі).
 • Прамежкавая атэстацыя - 70% выніковай

Крытэрыі ацэньвання (палітыка курсу):

Слухач павінен мець базавыя ўяўленні пра структуру канфлікту і ўмець даць ацэнку канкрэтнаму выпадку канфлікту


Спосаб залiчэння:
Экзамен у вуснай форме

 

We use cookies
Мы выкарыстоўваем файлы cookie на сайце. Некаторыя з іх важныя для працы сайта, а іншыя дапамагаюць нам палепшыць карыстальніцкі досвед. Вы можаце пагадзіцца на іх выкарыстанне альбо адмовіцца.